Vzdálená správa nemovitostí

Co to je, pro koho je určena, co vám přinese?

Službou vzdálené správy se snažíme vyjít vstříc členům společenství vlastníků jednotek (SVJ), kteří se chtějí aktivně spolupodílet na provozu svého domu, a to zejména v oblasti jednání s dodavateli služeb, řešení pojistných událostí, oprav na domě, zajišťování revizí technických zařízení, apod. Jedná se tedy o činnosti, kdy je pro SVJ efektivnější, aby se jejich vzdálený správce nepodílel na řešení těchto provozně-technických záležitostí, což pro SVJ přináší úsporu nákladů. Ostatní odborné služby jako je vedení účetnictví pro SVJ, evidence předpisů záloh a plateb, zpracování vyúčtování, atd. vykonává vzdálený správce a komunikace mezi ním a SVJ probíhá zejména elektronickou poštou nebo telefonem.

Služba je ideálním řešením také pro společenství vlastníků na menších městech či na venkově, která nemají v dosahu odborného správce nebo tam správní služby poskytuje pouze jediný subjekt a to mnohdy za vysokou cenu. 

Rozsah činností je pro každou ze stran určován individuálně podle konkrétních potřeb klienta čemuž je přizpůsobena i správní odměna. Služba je s úspěchem poskytována zejména menším společenstvím vlastníků, která si část činností chtějí zajišťovat vlastními silami nebo chtějí prostě jen ušetřit.

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode