Administrativní služby

Přehled poskytovaných služeb v administrativní oblasti:

 • Vedení aktuální evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek v domě a vlastníků garážových stání
 • Stanovení a úpravy předpisů záloh na úhradu služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek a garážových stání
 • Sledování úhrad předepsaných záloh na služby spojené s užíváním bytových, nebytových jednotek a garážových stání majiteli jednotlivých prostor  v objektu  a řádné  vedení evidence splatných pohledávek za těmito majiteli a průběžné informování členů výboru společenství o aktuálním stavu pohledávek a jeho vývoji
 • Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek, případně garážových stání
 • Zpracování návrhu rozpočtu na následující období
 • Přípravu účetních podkladů k vymáhání pohledávek za vlastníky bytových a nebytových jednotek či garážových stání
 • Průběžné upomínání dlužných plateb záloh na služby spojené s užíváním jednotky včetně příslušenství a to ve snaze zajistit minimalizaci dlužných částek před nástupem krajního řešení – právních kroků
 • Účast na případných kontrolách místně příslušného finančního úřadu
 • Vyzvedávání poštovních zásilek či tisk a rozesílání dokumentů/listin jménem společenství
 • Pochůzky po úřadech
 • Zpracování libovolných přehledů či jiných reportů dle dohody/zadání potřebných pro správné fungování společenství či jako podpora při důležitých rozhodnutích
 • Účast na shromáždění vlastníků nebo jeho kompletní organizace
 • Konzultace případných změn stanov společenství tak, aby byly vždy v souladu s platnými předpisy, zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku
 • Právní podpora kroků společenství (odborníkem na problematiku SVJ)
 • Účast na schůzkách/jednáních členů výboru společenství a poskytování potřebných konzultací
 • Organizace výběrových řízení na dodavatele služeb pro společenství včetně zpracování nabídek

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode