ÚČETNÍ Služby

Přehled poskytovaných služeb v účetní oblasti: 

 • Pravidelné zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih
 • Řádné vedení účetnictví pro SVJ, a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s ostatními platnými právními předpisy, s Českými účetními standardy pro nevýdělečné organizace a s vnitřními směrnicemi pro vedení účetnictví SVJ
 • Zpracování inventarizace účtů společenství vždy ke konci každého účetního období
 • Zpracování roční účetní závěrky pro schválení na shromáždění vlastníků
 • Předkládání přehledu hospodaření společenství v dohodnutých intervalech
 • Předkládání přehledu o aktuálním stavu prostředků ve „fondu oprav“ (případně v dalších fondech společenství) a přehledu jejich čerpání
 • Řádné a včasné sestavení finančních výkazů a jejich odeslání k založení do sbírky listin obchodního rejstříku
 • Vyhotovení přiznání k dani z příjmu právnických osob, pakliže k tomu nastanou důvody, zpracování přiznání k dani z nemovitosti
 • Jsou-li členům výboru společenství vypláceny odměny (nebo se společenství rozhodne přijmout do pracovního poměru zaměstnance) zajištění všeho potřebného – registrace k příslušným daním, zdravotní pojišťovně, průběžné zpracování mezd a vyhotovení ročního přehledu k vyúčtování daní
 • Poskytování konzultací týkajících se účetní problematiky společenství vlastníků
 • Rekonstrukce účetnictví za předchozí období
 • Zpracování přiznání k dani z nemovitosti pro jednotlivé vlastníky

   

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode