Pojištění Odpovědnosti zaměstnavatele a SVJ

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a SVJ

Pokud zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, ze zákona povinnost být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svému zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemocech z povolání. Povinnost se vztahuje na každého zaměstnavatele, bez ohledu na počet jeho zaměstnanců a to včetně těch, majících pouze zaměstnance vykonávají činnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzn. dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohoda o provedení práce (DPP), což jsou pracovně-právní vztahy často využívané v SVJ a BD. Pojištění chrání zaměstnavatele proti veškerým nárokům zaměstnanců za pracovní úrazy a nemoci z povolání v rozsahu zákoníku práce. 

Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovně-právního vztahu u zaměstnavatele. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně, což učiní prostřednictvím formuláře pro přihlášení. 

Přihlášku a další informace ohledně výpočetu a platby pojistného naleznete zde:

https://www.koop.cz/nase-produkty/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/

 

 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode